Nadrzędnym celem stawianym sobie przez kierownictwo i pracowników IBRB „ENGINEERING CONSULTING” jest świadczenie usług i dostarczanie wyrobów wysokiej jakości, które spełniają wymagania naszych klientów i zaspakajają ich potrzeby.

IBRB „ENGINEERING CONSULTING” stara się sprostać wymaganiom klientów, utrzymać wypracowaną pozycję na rynku, a także pozyskać nowych klientów poprzez System Zarządzania Jakością oparty na międzynarodowej normie ISO 9001-2000.

IBRB „ENGINEERING CONSULTING” chce rozszerzyć swoją działalność na zagraniczne rynki
i nie boi się konfrontacji z firmami consultingowymi z Europy, ponieważ wie, że przyjęty System Zarządzania Jakością zapewnia wysoki poziom usług i wyrobów, i wpływa na zadowolenie klientów.

Głównym celem IBRB „ENGINEERING CONSULTING” jest sprostanie oczekiwaniom klientów
i pełne ich zadowolenie. Zamierzamy rozwinąć działalność firmy w innych branżach, nie tylko związanych z opracowywaniem ekspertyz, szkoleniami, nadzorami i projektowaniem
w budo- wnictwie. Zamierzamy rozwinąć działalność handlową wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym oczekiwaniom klientów. Cel ten realizujemy poprzez podnoszenie kwalifikacji kierownictwa i pracowników, a także przez doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Politykę jakości  realizujemy przez:


Tak więc nasi klienci mają do dyspozycji wysokie umiejętności naszej kadry, dobrą organizację pracy, terminowe realizowanie zadań, uczciwość, rzetelność i gwarancję wysokiej jakości świadczonych przez IBRB „ENGINEERING CONSULTING”  usług i dostarczanych wyrobów.